کشمکش های سیاسی افغانستان

با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی کشمکش های سیاسی هم زیاد می شود.گروه های که تا به هنوز نقاب از چهره کشیده جبهه ملی که به رهبری احمد ضیا مسعود و معاونین حاجی محمد محقق و استر جنرال عبدالرشید دوستم می باشند که علیه مخالف دولت قرار گرفته و هم جنان گفته می شود که داکتر عبدالله عبدالله هم با جبهه ملی هم پیمان است. و گروه دیگر تیم بر سر اقتدار به رهبری حامد کرزی رییس جمهور فعلی افغانستان و هوا دارانش است.

     این کشمکش ها به رسانه های هم کشیده شده چنان که داغ ترین شکل آن را در تلویزیون ژوندون می بینیم که از طرف تیم حامد کرزی به نشر می رسد. نشر فاجعۀ افشار که عاملان آن صیاف و ربانی می باشد و سخنرانی مزاری و هم چنان سخنرانی عطا محمد نور والی فعلی مزار شریف بر ضد جنرال عبدلرشید دوستم.

      هدف از این نشرات پراگنده کردن جبهه ملی می باشد که عمدتا تاجیک، هزاره و ازبک کنار هم آمده و با این گونه افشاگری ها تیم حاکم می خواهد که این ائتلاف را از هم بپاشاند.

      و از سوی دیگر معلوم می شود که اپوزیسیون دولت قدرت مند شده و دولت از موجودیت آن احساس خطر می کند.

     اگر هدف چنین نباشد پس باید تلویزیون ژوندون تمام واقعیت ها را نشر نماید. مانند قتل عام مزار شریف توسط طالبان و قتل عام یکه و لنگ به دست طالبان.

     این گونه موضع گیری های یک رسانه که یک طرف قضیه را به تصویر بکشاند عادلانه نبوده. خلاف قانون رسانه یی می باشد. و می خواهد که اقوام افغانستان را به جان هم باندازد و سبب خانه جنگی دوباره شود.

      درست که فاجعۀ افشار یک فاجعۀ انسانی بوده و از هر نگاه محکوم است اما از عمر آن سال ها می گذرد. و باید در موقعش تحت پوشش خبری قرار می گرفت. و رسانه ها نباید از چنین فاجعۀ استفادۀ ابزاری کند.