جامعه مدنی افغانستان برای بالا بردن سطح حکومت داری خوب سیمیناری سه روزه را از تاریخ 30 اژریل 2013 الی 2 می 2013 برگزار نموده بود. در این محفل که فعالین جامعه مدنیٰ‌و مسوولین دولت و راضیه اقبال زاده به نمایندگی شورای ولایتی بامیان؛ و هم چنان دانشجویان و دانش آموزان از جاهای مختلف در این سیمینار اشتراک داشتند.