دیروز کفتی شدم

دیروزی اطلاع یافتم که نهاد ققنوس در رابطه به روز جهانی مطبوعات محفلی دارد و به سه خبر نگار بر جایزه اعطا می کند. من خیلی علاقه داشتم که در این محفل اشتراک کنم اما اندک کاری که در ریاست معارف ولایت بامیان داشتم نتوانستم چون مدت یک ساعت پشت دروازۀ بسته منتظر بودم وقتی از ریاست معارف خلاص شدم آن زمان دیگر محفل تمام شده بود.  این حادثۀ المناک را به تمام آزادگان جهان تسلیت عرض می‌دارم.