من که گیچی گیچ شدم و ماندم که چه کنم. با وجود سابقه فعالیت در جامعه مدنی و نا امید شدن از بعضی نیت های نهادهای جامعه مدنی و پروژه عمل کردن آنان در لجنزار گیر کردم و شرایط بد اقتصادی باعث شد که گوشه گیر شوم و از این به بعد به وبلاگ نویسی روی بیاورم.
من نویسنده نیستم از این که نمی توانم خود را قناعت دهم و احساس راحتی کنم مجبورم با نوشتن چیزهای‌نه چندان مسلکی خود را قانع بسازم و احساس آرامش کنم.
از آنجایی که به نوشتن علاقه زیاد دارم ولی نتوانستم که در قالب یک نویسنده جا خوش کنم.
امیدوارم که درکم کنید